6oz HTLURECO Diamond Jig Minnow Trolling Striper giallotail Rosco 2/0 - 50 Lures